Đóng

Thông tin công ty

Hệ thống phân phối

   Hiện nay sản phẩm của Vinacacao đã có mặt tài hầu hết các hệ thống siêu thị Coop-Mart, Big C, Metro.
   Tính đến nay sản phẩm của Vinacacao đã xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới, tiêu biểu là Mỹ, Hàn Quốc và Malaysia.
hệ thống phân phối Vietnamcacao

Hệ thống phân phối Vietnamcacao

International Place

International Network