Đóng

𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠

banner tuyen dung

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐂𝐨̂̉ 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐚𝐂𝐚𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠

Số Lượng: 10

Lương: 𝗧𝘂̛̀ 𝟳,𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 – 𝟭𝟴,𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 đ𝗼̂̀𝗻𝗴

𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing

– Có niềm đam mê với Marketing

– Có tư duy sáng tạo

𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:

– Xây dụng các chương trình bán hàng

– Lên kế hoạch cho quảng bá sản phẩm

– Xây dựng các chính sách duy trì mối quan hệ với khách hàng

– Thực hiện số công việc khác liên quan đến marketing khi có chỉ đạo cấp trên.

 

Ứng tuyển vui lòng gửi CV qua gmail: 𝘩𝘳@𝘷𝘪𝘯𝘢𝘤𝘢𝘤𝘢𝘰.𝘤𝘰𝘮.𝘷𝘯 hoặc ib liên hệ trực tiếp để ứng tuyển.
Liên hệ: 𝟎𝟐𝟖.𝟐𝟐𝟏𝟑.𝟐𝟐𝟒𝟕 – 𝟎𝟑𝟕𝟒.𝟕𝟗𝟖.𝟗𝟗𝟏 (Zalo) 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̛.

#vinacacao
#vinacacaotuyendung

Cơ hội nghề nghiệp liên quan