Đóng

𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧

banner tuyen dung

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐂𝐨̂̉ 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐚𝐂𝐚𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧

Số Lượng: 10

Lương: 𝗧𝘂̛̀ 𝟳,𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 – 𝟭𝟴,𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 đ𝗼̂̀𝗻𝗴

𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮:

– Tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên

– Sử dụng thành thạo Excel

– Ưu tiên cho người có kinh nghiệm

𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:

– Chăm sóc, Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

– Tạo dựng niềm tin đối với khách hàng

– Theo dõi hoạt động hàng ngày và doanh số bán hàng của nhân viên kinh doanh GT.

 

Ứng tuyển vui lòng gửi CV qua gmail: 𝘩𝘳@𝘷𝘪𝘯𝘢𝘤𝘢𝘤𝘢𝘰.𝘤𝘰𝘮.𝘷𝘯 hoặc ib liên hệ trực tiếp để ứng tuyển.
Liên hệ: 𝟎𝟐𝟖.𝟐𝟐𝟏𝟑.𝟐𝟐𝟒𝟕 – 𝟎𝟑𝟕𝟒.𝟕𝟗𝟖.𝟗𝟗𝟏 (Zalo) 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̛.

#vinacacao
#vinacacaotuyendung

Cơ hội nghề nghiệp liên quan